Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ff
Bcc Community System

Skip Main Menumouse bloodwort

Online Users

(last 5 minutes)
ไม่มี
312-237-6381

ติดต่อ BCC Community System

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 11 อาคารสิรินาถ
โทร.02-6371852 ต่อ 6060, 6061, 1860
/ictwp.bcc.ac.th

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับครูเท่านั้น)
โดย support it_department -
 

แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับครูเท่านั้น)

immound

81740212326148681777

ชุดที่ 2 แบบประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ชุดที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชุดที่ 4 แบบประเมินด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ชุดที่ 5 แบบประเมินด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกสัษณ์ของสถานศึกษา706-610-9720

*** ทำแบบประเมินได้ตั้งแต่ 19 ก.พ. ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2561 ***

หมายเหตุ : โปรดศึกษา คำแนะนำข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน ที่ส่งให้ทางอีเมล์ให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำ

รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับนักเรียนเท่านั้น)
โดย (802) 258-5900 -
 

9472073377(สำหรับนักเรียนเท่านั้น)

*** ทำแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2561 ***

รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับผู้ปกครองเท่านั้น)
โดย (825) 634-6867 -
 

แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับผู้ปกครองเท่านั้น)

*** ทำแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2561***

รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 2560
โดย fuzz -
 
2815504341
(เฉพาะครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา เท่านั้น)

** ทำได้ตั้งแต่ 20 ก.พ. 2561 ถึง 20 มี.ค. 2561 **

(888) 607-1164Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 วันนี้ 28 29 30 31   
209-214-2602